Navigation
Velkommen
TeleCareLink er et markedsmodningsprojekt støttet af Markedsmodningsfonden.

TeleCareLink projektet har til formål at markedsmodne en åben platform til støtte for tværsektorielle velfærdsløsninger med overvågning og monitorering af patienter i eget hjem og deling af viden mellem de forskellige formelle og uformelle behandlere.

I centrum af TeleCareLink velfærdsløsningen etableres ”Borgerens behandlingsrum”; et behandlings- og informationsrum hvor både patienten og pårørende interagerer med professionelle behandlere i sundheds- og omsorgssektorerne, dvs. kommuner hospitaler, klinikker og praktiserende læger, men også med uformelle behandlere (pårørende).

Sundhedsdata genereres automatisk fra forskellige måleapparater, som patienten får udleveret som et led i behandlings- eller omsorgsforløbet, eller som borgeren anskaffer selv i samråd med de professionelle behandlere. På TeleCareLink portalen kan både patienter og behandlere tilgå data.

Projektet vil implementere en Continua© referencearkitektur, som forudset i den nationale telemedicinske handlingsplan.
TeleCareLink projektet fik en kort levetid
TeleCareLink projektet fik en kort levetid og er nu lukket.

Efter kun et års forløb, blev markedsbetingelserne for TeleCareLink væsentligt ændrede, da det centrale "Kroniker Datasæt" blev opgivet som koncept i den nationale sundhedsstrategi. Tanken havde været, at Danmark skulle have et centralt repositorie, hvor alle telemedicinske data fra borgernes hjem kunne samles og tilgås af det sundhedsfaglige personale på tværs af fagskel. KMD udviklede sin CareConnect løsning til dette marked.

Da det nationale Kroniker Datasæt blev opgivet, så KMD ingen grund til at fortsøtte udviklingen af CareConnect og dermed var grundlaget for TeleCareLink projektet væsenligt ændret.

En anmoding om at ændre fokus og indhold af projektet, så det passede til de nye markedsbetingelser, blev afslået af Markedsmodningsfonden og projektet er derfor lukket.

Det er en beklagelig udvikling, men partnerne In-JeT og CNet fortsætter udviklingen af den centrale LinkWatch platform for egen regning. Det kan følges på LinkWatch hjemmesiden her: http://www.linkwatch.dk/

Venlig hilsen

Jesper Thestrup, In.JeT ApS
Teknologipartnere:Projektet er støttet afBrugerpartnere

KMD A/S

In-JeT ApS

CNet Svenska AB

Ballerup Kommune

Gladsaxe Kommune

Vallensbæk Kommune