Navigation
Partnere

TeleCareLink konsortiet består af 3 teknologipartnere og 3 kommuner, som er partnere på brugersiden. Desuden har er konsortiet associeret med DELTA som rådgiver på Continua certificering og med Medei ApS, som leverer TeleCareLink portalen. TeleCareLink projektet ledes af KMD.

logoKMD A/S I 38 år har KMD A/S leveret it-løsninger, der følger borgerne, fra de bliver født og gennem li-vet. Det giver os en indsigt, der nok er udsprunget af og forankret i det offentlige Danmark, men som i dag også kommer erhvervslivet til gavn. KMD har været den digitale hjørnesten i den moderne velfærdsstat siden 1972, og har oparbejdet en unik viden og forståelse af det danske samfunds dna med produkter og forretning, der er baseret på understøttelsen af det danske velfærdssamfund. Vi skaber digitale genveje, der giver overblik, letter forretningsgange og sætter såvel menneskelige som økonomiske ressourcer fri. KMD står bag helt centrale velfærdsydelser. KMD sørger bl.a. for udbetaling af børneydelser, barselspenge og i manges tilfælde løn. KMD sørger også for korrekt opskrivning til vuggestue, børnehave og skole, og vi er en integreret del af den demokratiske proces fra afsendelsen af valgkortet til registreringen ved stemmeboksen. KMD har udviklet løsninger som e-Boks og NemKonto og en lang række andre digitale løsninger som Care, der understøtter det danske velfærdssamfund. Senest er KMD gået ind i sundhedsområdet med produktet CareConnect. KMD CareConnect anvendes i et samarbejdsforum, der deler relevante data omkring et sund-hedsfagligt forløb. KMD CareConnect skaber sammenhæng mellem de forskellige sundhedsfag-lige parter gennem en fælles platform, som integreres med de sundhedsfaglige systemer og kvalitetsdatabaser. KMD CareConnect sikrer, at borgernes data kan gøres tilgængelig for alle, som arbejder sammen om behandlingen og rehabiliteringen af den enkelte borger, inkl. borge-ren selv samt pårørende og netværket omkring hende/ham.

http://www.kmd.dk
denmark


logo In-JeT ApS udvikler intelligente telemedicinske applikationer (services), som understøtter inklusion af patienter og deres pårørende og stiller online viden til rådighed for de professionelle be-handlere. Principperne i vores LinkWatch løsninger er intelligente, brugervenlige applikationer, der tilpasser sig patientens omgivelser og som kan kombineres til klinisk og social monitore-ring, intelligent data analyse og feedback, beslutningsstøtte for effektiv egenomsorg og patient empowerment. LinkWatch understøtter ikke bare Shared Care men også Joint Care principper, integrering af sundhed og pleje, samt egenomsorg og patient empowerment. En af de vigtigste mål indenfor moderne telemedicin teknologi er at skabe interoperabilitet mellem sundhedsvæsenets informationssystemer. LinkWatch løsningen baserer sig på åbne standarder og SOA (Service Oriented Architecture) teknologi og skaber mulighed for leveran-døruafhængighed gennem interoperabilitet og automatisk konfigurering af de mange forskelli-ge apparater, der skal bruges til fremtidens integrerede velfærdsløsninger. LinkWatch imple-menterer således den af Continua Health Alliance foreslåede reference arkitektur for telemoni-torering og det data standarden IEEE11073. In-JeT har arbejdet med telemedicin siden 2001 og har siden 2003 deltaget i en række EU fi-nansierede forskningsprojekter indenfor telemedicin. Projekterne har omfattet både teknologi-udvikling og anvendelsesorienterede udfordringer som klinisk relevans, sikkerhed, risikovurde-ring, patient empowerment, samt etiske og socio-økonomiske forhold. Seneste har In-JeT væ-ret med til at udvikle roadmap for Europa Kommissionen indenfor mobil telemedicin (mHealth). In-JeT har derfor en stærk international baggrund for design og implementering af telemedicin løsninger og et meget stort Europæisk netværk af samarbejdspartnere.

http://www.in-jet.dk
denmark


logo CNet Svenska AB is a leading-edge software house specialising in semantic-based knowledge and content systems. We are developing systems to acquire, organise, personalise and share the knowledge embedded in web, databases and multimedia content. Our technologies achieve semantic interoperability between heterogeneous information sources and services, and allow our customers to maximise automation of the knowledge life cycle. The core in our offering is Visual Net Server, a semantic annotation server. It is used to capture knowledge from raw information and multimedia content in webs and other distributed repositories to turn poorly structured information into machine-processable knowledge.

http://www.cnet.se
sweden


logo Ballerup Kommune er en københavnsk forstadskommune under Region Hovedstaden. Grundlaget for vores kommune er at vi satser på mennesker. Det betyder, at motion, miljø, sundhed og viden er højt prioriterede indsatsområder. Ballerup Kommune er blevet kåret til årets vækstkommune 2008, fordi vi har den største andel af beskæftigede i erhverv med vækstpotentiale. Desuden er Ballerup den kommune i Øresundsregionen, der har den største koncentration af virksomheder og arbejdspladser uden for København.

Areal: 34,09 km² - Indbyggere pr. 2013: 48.211

http://www.ballerup.dk
denmark


logo Gladsaxe Kommune ligger i Region Hovedstaden og afgrænses af København, Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Furesø og Herlev kommuner. Kommunen består af følgende nu sammenvoksede oprindelige landsbyer: Gladsaxe, Buddinge, Bagsværd og Mørkhøj. Indtil 1909 var Herlev også en del af Gladsaxe Kommune.

Areal: 25 km² - Indbyggere pr. 2013: 66.030

http://www.gladsaxe.dk
denmark


logo Vallensbæk Kommune er en forstadskommune til København, og er beliggende i Region Hovedstaden. Vallensbæk grænser op til Ishøj og Taastrup i vest, Brøndbyvester i øst og Glostrup i nord. Kommunen er centralt beliggende på Vestegnen med skoler, døgninstitutioner, fitness, tennis, golf, ridning, vandskiklub, strandpark, indkøbsfaciliteter, og offentlige transportmidler som S-tog og bus. Kommunen er en meget langstrakt og forskelligartet: Mod syd ligger selve bydelskernen af Vallensbæk med strand, S-tog, stationscenter og moderne boligbyggeri. Hjemmeplejen i Vallensbæk Kommune leverer praktisk hjælp og personlig pleje døgnet rundt til borgerne i kommunen. Under Hjemmeplejen hører også kommunens ældreboliger, pleje- og demensboliger, aktivitetscenter, daghjem og hjemmesygepleje. Vallenbæk Kommune har et tilbud til borgere i kommunen, som enten modtager hjemmehjælp eller ansøger om hjemmehjælp. Tilbuddet kaldes "Hjælp til Selvhjælp" og formålet er, at styrke evnen til at klare sig selv og dermed øge livskvaliteten.

Areal: 9,15 km² - Indbyggere pr. 2013: 14.238

http://www.vallensbaek.dk
denmark


logo DELTA A/S er et aktivt medlem af Continua-alliancen og er den danske Continua kontaktorganisation. DELTA er tilknyttet projektet og vil bidrage med vejledning om Continua certificering og virke som sparringspartner med hensyn til CE mærkning. Endelig vil verifikationen teste om snitfladen til Kroniker Platformen overholder de opstillede Medcom standarder for data modeller.

http://www.delta.dk
denmark


logo Medei ApS fokuserer på at levere brugercentreret smartphone, tablet, og website løsninger for sundhedsvæsenet. Vores multi-platform løsninger er udviklet ved brug af professionelle metoder og markedets nyeste teknologi. Medie har udviklet TeleCareLink portalen for borgere og for professionelle behandlere for KMD.

http://www.medei.dk
denmark


Teknologipartnere:Projektet er støttet afBrugerpartnere

KMD A/S

In-JeT ApS

CNet Svenska AB

Ballerup Kommune

Gladsaxe Kommune

Vallensbæk Kommune